Drzwi wentylacyjne osobowe

Drzwi wentylacyjne osobowe

Przeznaczenie

Drzwi osobowe przeznaczone są do zabudowy w tamie wentylacyjnej, w celu umożliwienia bezpiecznego przejścia personelu przez tamę. Mogą być zabudowane w tamie pojedynczo, bądź podwójnie jako śluza. Drzwi posiadają oznaczenie CE, Ex I M2.

Charakterystyka techniczna

Drzwi osobowe wykonane ze stali profilowanej dzielone w sposób ułatwiający przejście, składają się one z dwóch skrzydeł drzwiowych ułożyskowanych, otwieranych ręcznie, skrzydła poruszają się równocześnie i przeciwbieżnie pod kątem 90 stopni. Drzwi zaopatrzone są w uchwyty umożliwiające ich przymocowanie za pomocą śrub do obmurza.

Śluza drzwi osobowych wykonywana w całości ze stali - rys.

Śluza drzwi osobowych