Drzwi wentylacyjne

Drzwi wentylacyjne

Przeznaczenie

Drzwi przeznaczone są do tamowania przepływu powietrza kopalnianego w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, zgodnie z planem i jego stabilnym rozkładem.

Charakterystyka techniczna

Drzwi są urządzeniem bezobsługowym. Otwierane w jedną stronę, przez najazd środka transportu i zamykane samoczynnie, wykorzystując energię napiętej sprężyny.