Hamulec szynowy

Hamulec szynowy

Hamulec przeznaczony jest do zabudowy na szynie kolei spągowej.

  • Hamulec może być stosowany w wyrobiskach:
  • stopnia "a", "b", "c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu,
  • klasy "A" i "B" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.