Odwadniacz rurociągu sprężonego powietrza typu M3GP

Odwadniacz rurociągu sprężonego powietrza typu M3GP

Odwadniacz usuwa w pełni automatycznie kondensat wody z rurociągów i przewodów zasilających urządzenia pneumatyczne. Nie wymaga dodatkowego źródła zasilania.

Odwadniacz przeznaczony jest do użytku w zakładach górniczych, w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego, zalicza się do urządzeń grupy I kategorii M2. Odwadniacz może pracować w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu, klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

  • Dane techniczne:
  • Wydajność: 34 l/min.
  • Zużycie powietrza: brak.
  • Ciśnienie pracy: max 8 bar.
  • Masa: 23 kg.