Pneumatyczny odwadniacz rurociągu metanowego typu M3G

Odwadniacz typu M3G Odwadniacz służy do odwadniania rurociągów podziemnych instalacji odsysania gazów.

Odwadniacz należy do urządzeń grupy I kategorii M2, tzn. przeznaczonych do użytku w zakładach górniczych, w których występuje zagrożenie metanowe lub zagrożenie wybuchem pyłu węglowego. W urządzeniach tej kategorii zapewnia się możliwość wyłączania zasilania, w przypadku wystąpienia atmosfery wybuchowej oraz środki zabezpieczenia przeciwwybuchowego zapewniające wymagany poziom zabezpieczenia podczas normalnego działania tych urządzeń, a także w przypadku trudnych warunków ich eksploatacji, w szczególności powstałych wskutek nieostrożnego obchodzenia się z nimi i zmieniających się warunków środowiskowych. Odwadniacz jest tak skonstruowany i zbudowany, że może być zainstalowany i uruchomiony przez Klienta.

  • Dane techniczne:
  • Wydajność: 34 l/min.
  • Ciśnienie pracy: max 8 bar.
  • Masa: 23 kg.