Pompa pneumatyczna - odwadniająca typu M30

Pompa pneumatyczna

Pompa przeznaczona jest do użytku w zakładach górniczych, w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego, zalicza się do urządzeń grupy I kategorii M2. Pompa może pracować w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu, klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Pompa przystosowana jest do pracy w całkowitym zanurzeniu. Służy do pompowania wody silnie-zanieczyszczonej, do odwadniania rząpi szybowych, kanałów ściekowych wzdłuż chodników, przekopów itp.

  • Dane techniczne:
  • Wydajność: 30 l/min.
  • Masa: 23 kg.