Pompa pneumatyczna z koszem ssącym

Pompa pneumatyczna z koszem ssącym

Pompa pneumatyczna z koszem ssącym działa w pełni automatycznie, służy do samo zasysania wód odstojnikowych używanych w górnictwie podziemnym. Konstrukcja spełnia normy ATEX. Głównymi zaletami tej pompy są jej bardzo cicha praca oraz to, że jej wolno stojąca konstrukcja - nie musi być zanurzona w wodzie odstojnikowej - pozwala na prace serwisowe jak też ewentualną naprawę pompy bez dodatkowych prac przygotowawczych. Pompa może pompować wodę odstojnikowa z cząstkami stałymi do średnicy 10mm.

W połączeniu ze specjalnie skonstruowanym koszem, pompa ta jest bardzo oszczędna, ponieważ wyposażona jest w urządzenie sterownicze włączające pompę tylko wtedy, kiedy stan wody przekracza stan dopuszczalny. Natomiast jeżeli stan wody się zmniejszy, automatycznie odcinany jest dopływ sprężonego powietrza.

Pompa pneumatyczna przeznaczona jest do użytku w zakładach górniczych, w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego, zalicza się do urządzeń grupy I kategorii M2. Pompa może pracować w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu, klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

  • Dane techniczne:
  • Medium zasilające: sprężone powietrze 4-6 bar
  • Wydajność: 120 l/min.
  • Wysokość tłoczenia: 40-60m
  • Wysokość ssania: 5 m
  • Waga: 55 kg.