Przepusty taśmowe - śluzy przenośnika taśmowego

Przepust taśmowy

Warianty produktu:

Artykuł-Nr.
Przepust dla przenośnika z taśmą 1.000 mm 18 600 01A
Przepust dla przenośnika z taśmą 1.000 mm (z taśmą przykrywającą) 18 600 11A
Przepust dla przenośnika z taśmą 1.200 mm 18 600 02A
Przepust dla przenośnika z taśmą 1.200 mm (z taśmą przykrywającą) 18 600 03A
Przepust dla przenośnika z taśmą 1.400 mm 18 600 04A
Przepust dla przenośnika z taśmą 1.400 mm (z taśmą przykrywającą) 18 600 05A