Strumienica pneumatyczna typu W70 - Ex

Strumienica pneumatyczna

Przeznaczenie

Przeznaczona jest do dodatkowego przewietrzania podziemnych zakładów górniczych, polegającego na rozrzedzaniu i zawirowaniu nagromadzonego CH4 oraz napowietrzaniu chodników izolacyjnych, chodników wydobywczych i parków maszynowych.

Strumienica przeznaczona jest do użytku w zakładach górniczych, w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego, zalicza się do urządzeń grupy I kategorii M2. Strumienica może pracować w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu, klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

  • Dane techniczne:
  • Wydajność: 70 m3/min.
  • Masa: 10,0 kg.
  • Zużycie powietrza: 4,00 m3/min.