Strumienica pneumatyczna typu W20 - Ex

Strumienica pneumatyczna typu W20

Przeznaczenie

Strumienica przeznaczona jest do dodatkowego przewietrzania podziemnych zakładów górniczych, polegającego na rozrzedzaniu i zawirowaniu nagromadzonego CH4 oraz napowietrzaniu chodników izolacyjnych, chodników wydobywczych i parków maszynowych.

Strumienica przeznaczona jest do użytku w zakładach górniczych, w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego, zalicza się do urządzeń grupy I kategorii M2. Strumienica może pracować w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu, klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

  • Dane techniczne:
  • Wydajność: 4 m3/min.
  • Masa: 1,3 kg.
  • Zużycie powietrza: 0,27 m3/min.