Drzwi wentylacyjne - tama wentylacyjna - śluza wentylacyjna

Tama wentylacyjna Tama wentylacyjna przeznaczona jest do tamowania przepływu powietrza kopalnianego w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, zgodnie z planem i stabilnym rozkładem. Tama jest urządzeniem bezobsługowym, otwieranym i zamykanym automatycznie w trakcie przejazdów kolejki podwieszanej, kolejki spągowej z napędem własnym lub z napędem linowym oraz innego środka transportu, według indywidualnego życzenia użytkowników. Może być stosowana w podziemnych zakładach górniczych w przestrzeniach, w których występuje zagrożenie wybuchem metanu lub pyłu węglowego. Tama posiada oznakowanie CE i Ex IM2. Tama wentylacyjna wyposażona jest w dwuskrzydłowe, przeciwbieżne drzwi służące do otwierania tamy w trakcie przejazdu środka transportu.
  • Dane techniczne:
  • sterowanie automatyczne czaso- lub drogozależne,
  • medium: sprężone powietrze (min. 0,2 MPa),
  • możliwość sterowania przez dyspozytora oraz sygnalizowania dyspozytorowi stanu tamy,
  • z wyłącznikiem bezpieczeństwa STOP,
  • wyposażone w bezpiecznik przeciążeniowy chroniący drzwi i siłownik przed uszkodzeniem w przypadku najechania na drzwi środka transportu,
  • posiadają sygnalizację optyczną i akustyczną,
  • posiadają Certyfikat Zgodności.