Wzmacniacz ciśnienia sprężonego powietrza - multiplikator

Wzmacniacz ciśnienia sprężonego powietrza

Czterokrotnie podwyższa ciśnienie sprężonego powietrza występującego w sieci. Np. w przypadku gdy w sieci sprężonego powietrza posiadamy ciśnienie = 1 bar, to dzięki zastosowaniu multiplikatora uzyskamy ciśnienie = 4 bary. Bez dodatkowego źródła zasilania.

Wzmacniacz przeznaczony jest do użytku w zakładach górniczych, w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego, zalicza się do urządzeń grupy I kategorii M2. Multiplikator może pracować w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu, klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.