Zapora torowa - pneumatyczna

Zapora torowa
 • Przeznaczenie:
 • zapora przeznaczona jest do zabudowy na torze kopalnianej kolei spągowej,
 • służy do zamknięcia toru, w celu uniemożliwienia przejazdu pociągu,
 • zabezpiecza przed przejazdem wozów kopalnianych, jadących w sposób niekontrolowany,
 • zabezpiecza odstawiony na postój taboru kolei podziemnej.

 • Zapora może pracować w wyrobiskach zaliczonych do:
 • stopnia "a", "b", "c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu,
 • klasy "A" i "B" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

 • Dane techniczne:
 • zasilanie układu sterowania: pneumatyczne, od 0,2 do 0,6 MPa;
 • masa zapory: 230 kg;
 • tryb pracy: ręczny lub automatyczny:
 • sterowanie automatyczne: drogo lub czaso-zależne;
 • sygnalizacja: odblaskowa lub dźwiękowa;
 • urządzenia współpracujące: tama wentylacyjna.