Zwrotnica torowa typu D100 - pneumatyczna

Zwrotnica torowa

Zwrotnica przeznaczona jest do przestawiania rozjazdu na torze jezdnym kopalnianej kolei spągowej,

 • Zwrotnica może być stosowana w wyrobiskach:
 • stopnia "a", "b", "c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu,
 • klasy "A" i "B" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

 • Elementy układu sterowania:
 • poz. 1 - 3 x włącznik linkowy,
 • poz. 2 - 4 x uchwyt montażowy,
 • poz. 3 - 1 x zwrotnica,
 • poz. 4 - 1 x zawór sterowniczy,
 • poz. 4a - 1 x płyta montażowa,
 • poz. 5 - 3 x linka biała,
 • poz. 6 - 3 x linka czerwona.