Klapa bezpieczeństwa do studzienek kanalizacyjnych

Klapa bezpieczeństwa do studzienek kanalizacyjnych

Klapa służy do zabezpieczenia studzienek kanalizacyjnych przed niepożądanym przedostaniem się do nich szkodliwych dla wody cieczy.

Klapa przeznaczona jest do użytku w zakładach przemysłowych, w których stosowane są substancje niebezpieczne i gdzie istnieje ryzyko ich przedostania się do wód gruntowych, w szczególności w firmach przemysłu chemicznego i petrochemicznego.

  • Zalety montażowe:
  • instalacja bez potrzeby wymiany istniejącej ramy montażowej,
  • montaż polega jedynie na wywierceniu 4 otworów i przykręceniu klapy.

  • Sterowanie:
  • ręczne

  • Dane techniczne:
  • planowane ciśnienie: 0,5 bara (5 m H2O),
  • maks. temperatura: 80 st. C,
  • wymiar: w zależności od konkretnej studzienki.