Strumienice powietrza

Tabela - dane techniczne

   Typ    Wydajność [m3/min.]
dla 3 bar
Wydajność [m3/min.]
dla 4 bar
Zużycie powietrza [m3/min.]
dla 3 bar
Zużycie powietrza [m3/min.]
dla 4 bar
Szczelina pierścieniowa [mm] Masa [kg] Artykuł nr
W 20   3,5   4,0 0,23 0,27 0,12   1,3 WD160.00.00
W 40 22,0 26,5 1,60 2,00 0,25   5,0 AS30.00.00
W 70 65,0 70,0 3,50 4,00 0,30 10,0 AS31.00.00
W 70F 65,0 70,0 3,50 4,00 0,30 16,5 AS32.00.00