Pompy pneumatyczne - górnicze

Tabela - dane techniczne

Lp. Typ pompy: M30 M50 M100
1
Wydajność [l/min.] przy wysokości tłoczenia: 10 m
20 m
30 m
40 m
30
20
15
12
74
65
50
34
120
100
70
60
2
Ciśnienie powietrza [MPa]: min
max
0,3
0,6
0,3
0,6
0,3
0,6
3 Zużycie powietrza [m3/min.] przy wys. tłoczenia 20 m 0,24 0,27 0,38
4 Maksymalna wysokość tłoczenia [m] 40 40 40
5 Masa pompy [kg] 23 33 40